Bussesundfergen

Arkivet oppbevares ved Vardø museum.

Arkivnavn Bussesundfergen
Arkivskaper Bussesundfergen
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode Før 1983
Type virksomhet Sjøtransport / rederier
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord