Tana folkeakademi

Tana folkeakademiet ble opprettet i 1968. I følge formålsparagrafen har «folkeakademi til formål å bidra til enkeltindividets vekst og utvikling og fremme et allsidig kulturliv på stedet ved gjerne tiltak og gjennom samarbeide med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner.» Virksomheten omfatter foredrag, konserter, utstillinger, film, kulturkvelder, kurs og studieringer og andre tiltak som fremmer folkeopplysnings- og kulturarbeid.

Folkeakademiets arkiv ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek februar 2017 av Ragnhild Ravna. Arkivet er ordnet og katalogisert ved Finnmark fylkesbibliotek mai 2018.

Arkivnavn Tana folkeakademi
Arkivskaper Tana folkeakademi
Arkivref (id)  FMFB 1196
Reg.base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll, medlemskartotek, årsmeldinger og – regnskap, korrespondanse og saksdokumenter, 253 fotografier (fra Nabo i nord – prosjektet) og egne trykksaker
Tidsperiode 1968 – 2002
Type virksomhet Folkeopplysningsforeninger
Sted / område Tana
Språk  Både norsk og samisk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert  A-0196 Tana folkeakademi
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) Fotografiserien «Nabo i nord» er arkivert og registrert i  fotoarkivet og fått tilveksnr. FBib.18016:001-253
Stikkord