Aarsæther Kjøllefjord as. / West-Fish Aarsæther as.

Brødrene Aarsæther etablerte seg i Kjøllefjord  som Horst & Christensenbruket i 1910, fra 1942 Aarsæther Kjøllefjord. Anlegget var hjørnesteinsbedrift med flere hundre ansatte på det meste. I 1988 gikk selskapet konkurs. Etter dette hadde anlegget i Kjøllefjord flere eiere. I 1988 overtok West-Fish as., med firmanavnet West Fish- Aarsæther as., overtok de gjenstående anleggene. Virksomheten i Kjøllefjord fikk navnet Aarsæther Kjøllefjord as. I 2004 hadde Kjøllefjordavdelingen ca. 100 ansatte. I 2005 slo fiskeriselskapene West Fish- Aarsæther as. og Nordic Sea Holding as. seg sammen med Norway Seafood as. og dannet Aker Seafoods ASA. I 2016 overtok Lerøy Seafood Group en stor del av aksjene i Norway Seafoods as., inkl. bedriften i Kjøllefjord.

Arkivnavn Aarsæther Kjøllefjord as. / West-Fish – Aarsæther Kjøllefjord
Arkivskaper Aarsæther Kjøllefjord as. / West-Fish – Aarsæther Kjøllefjord as.
Arkivref (id) FMFB/A-1227
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se katalog
Tidsperiode 1942 – 2005
Type virksomhet Fiskeindustri / sjømatnæring
Sted / område Kjøllefjord
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 50 hyllemeter
Arkivliste / arkivkatalog  Arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø

Deponeres av Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø

eller
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumentasjonsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper».

På grunn av mangel på magasinplass i Finnmark ble det avtalt å sende arkivet i sin helhet til deponering inntil videre ved Statsarkivet i Tromsø.