Høringsutkast – Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

Utkast for Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark  2017-2027 er nå lagt ut på høring. Dokumentet med vedleggene finner du her:

Høringsdokument Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

Vedlegg 1. Ansvarsområder for privatarkivarbeidet
Vedlegg 2. Bestandsanalyse
Vedlegg 3. Samfunnsanalyse
Vedlegg 4. Status i magasinforholdene

Satsingsområder og tiltak er utformet på bakgrunn av bestands- og samfunnsanalyser som ble utført i fjor, samt innspill fra museene og arkivinstitusjonene i Finnmark.

Høringsfrist er satt til 21. mars 2017.

Tilbakemeldinger sendes til Finnmarks fylkesbibliotek på e-post:

helena.maliniemi@ffk.no

IMG_0027

Det er viktig å redde dokumentasjon fra hjørnesteinsbedrifter. Her pakker Ida Kjeilen Thuv fra Finnmark fylkesbibliotek arkivmateriale etter Br. Aarsæther i Kjøllefjord (Norway Seafoods AS i dag). Arkivet sendes til Statsarkivet i Tromsø. Foto: Helena Maliniemi