Frikirkens barnehjem

Frikirkens barnehjem i Korsfjord var godkjent for 10 barn og hadde i 1984 7 stillinger. Finnmark fylkeskommune vedtok å ta bort driftstilskuddet som en følge av Ungdomshjemsutvalgets innstilling 1984. Hjemmet ble nedlagt påfølgende år.

Arkivet er ikke komplett. Arkivet skal visstnok ha blitt opprettet mot slutten av 1950. Det inneholder korrespondanse om beboere for årene 1957-1975. Tidligere førte hjemmet en journal over navn, fødselsdato m.v. Denne skal være blitt sendt til Frikirkens hovedkontors arkiv.

Arkivnavn Frikirkens barnehjem
Arkivskaper Frikirkens barnehjem
Arkivref. (id) SATØ/P-0075
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse
Tidsperiode 1957 – 1975
Type virksomhet Institusjonsarkiv
Sted / område Korsfjorden Alta
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang  –
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
KLAUSUL: Taushetsbelagt/ Unntatt offentlighetMateriale kan kun benyttes etter tillatelse av Statsarkivaren/