Samisk kulturorganisasjon (SAKO)

Arkivnavn Samisk kulturorganisasjon (SAKO)

 

 

Arkivskaper Samisk kulturorganisasjon (SAKO)

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Avlevert arkiv består av to protokoller, regnskap, sakspapirer og søknader fra Samisk kulturorganisasjon som var en partipolitisk uavhengig kulturorganisasjon i Sør-Varanger.
Tidsperiode 1998-2009
Type virksomhet Organisasjon
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk og samisk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Samisk-arkiv
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

 

Stikkord