Båtsfjord Rødekors sykestue

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Båtsfjord Røde Kors sykestue
Arkivskaper Båtsfjord Røde Kors sykestue
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / helse
Sted / område Båtsfjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)