Karasjok flyttsamelag /

Karasjok flyttsamelag var det første lokallaget til Norske Reindriftssamers Landsforbund. Arkivet er deponert hos Samisk arkiv, og består av omtrent 5 hyllemeter.

Arkivnavn Kárášjoga Johttisámi searvi/ Karasjok flyttsamelag
Arkivskaper Kárášjoga Johttisámi searvi/ Karasjok flyttsamelag
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivet består at protokoller, saksarkiv, regnskap, avisutklipp, egne trykksaker m.m .
Tidsperiode 1949-2013
Type virksomhet Organisasjon
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk og samisk
Ordningsgrad uordnet
Omfang 5 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»