Reinbeitedistrikt 22 Fiettar

Fiettar er blant de reinbeitedistriktene som har opplevd flest arealinngrep og utbygginger, og mange av disse er dokumentert i arkivet. Arkivet er deponert hos Samisk arkiv

Arkivnavn Reinbeitedistrikt 22 Fiettar
Arkivskaper Reinbeitedistrikt 22 Fiettar
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivet inneholder møteprotokoller, saksarkiv, regnskap m.m.
Tidsperiode Frem til 2016
Type virksomhet Samisk organisasjon
Sted / område Sápmi
Språk Norsk og samisk
Ordningsgrad uordnet
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

 

Stikkord