Regionalt bevaringsplan for privatarkiv vedtatt

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok 8. juni Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027. Formålet med planen er å sikre at privatarkiver fra ulike viktige og unike samfunnsområder blir bevart og tilgjengeliggjort for ettertiden.
Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

Med planen ønskes det å vekke oppmerksomhet om at det finnes flere samfunnsområder hvor det ikke er bevart primære og autentiske kilder. Det legges stor vekt på arkiver fra hjørnesteinsnæringer og nøkkelorganisasjoner, og vil sikres at særlig disse blir tilstrekkelig dekket i privatarkivene.

Planen redegjør satsingsområder for målrettet innsamling og bevaring som spørsmål om forskriftmessige arkivmagasiner, tilgjengeliggjøring av arkiver for bruk og kompetanseoppbygging i fylket. Planen foreslår utviklingstiltak for arkivaktører i Finnmark.

Planen har vært på høring, og bevaringsinstitusjoner og arkivaktører har fått anledning til å uttale seg.

Utarbeidelsen av Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark er gjort med utgangspunkt i Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 og Riksarkivarens strategi for privatarkiv 2015-2020.

Vedtaket med den nye bevaringsplanen, finner du på fylkeskommunens politiske område.