Årshjul for “Vi er også her! Mii leat nai dás!”

Hver måned presenteres det et arkiv og en arkivskaper fra prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» her på Finnmarksarkivenes nettside.

Oversikten finner du her: Årshjul – Vi er også her! Årshjul – Vi er også her!

Arkivene og arkivskaperne blir valgt ut etter aktuelle temaer inspirert av store og små begivenheter, jubileer, merkedager, årstider, næringer, organisasjoner eller personer knyttet til de fem utvalgte gruppene. Allerede i desember er den første digitale artikkelen på plass, og den handler om finske nyinnvandrerarkiver.   

Innsamlingsaksjonen tidligere i år resulterte i over 60 ulike arkiver og flere tusen bilder fra de fem utvalgte gruppene, som er østsamer, ishavsbønder, utenlandske minoriteter, reindriftsamer og kvinner. Alle disse samfunnsgruppene har i liten grad vært dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger. I tillegg er det gjennomført intervjuer og tatt fotografier som skal utfylle det avleverte arkivmaterialet. Målet er at både de innsamlede arkivene og det øvrige dokumentasjonsarbeidet øker kunnskapen betydelig for ettertida om de utvalgte gruppenes virke og livsforhold sett fra deres egne ståsteder.

I artiklene løftes selve arkivmaterialet frem i lyset, og unike skatter fra ulike sektorer og personer i de glemte gruppene gjøres kjent. De innsamlede arkivene og intervjuene byr på meget interessant stoff. Med dette ønsker vi å gi arkivmaterialet en aktiv og utadrettet rolle, samtidig som arkivskaperens livsløp og rolle både i samfunnet og i en samfunnsgruppe blir formidlet. På denne måten vil vi vise privatarkivmaterialets store betydning som førstehåndskilde og øke kunnskapen om dem og deres skapere.

Fiskearbeidere fra flere land fotografert på Norway Seawood Båtsfjord. Foto: Sonja Siltala.