Samling av rasjoneringskort

Arkivnavn Samling av rasjoneringskort
Arkivskaper rasjoneringskort
Arkivref (id) FMFB/PA/1173
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Samling av rasjoneringskort: rasjoneringskort for matvarer og tekstil, samt beklednings- og utstyrskort for barn.
Tidsperiode 1943-1947
Type virksomhet Samling av rasjoneringskort
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord