Finnmarksmuseer fikk napp på Riksarkivarens utviklingsmidler

Riksarkivaren fordelte prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål i desember. Ved fristens utløp var det kommet inn en rekordmengde på 125 søknader, men bare 45 prosjekter i ulike deler av landet ble vurdert som støtteverdige.

Blant disse var Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Varanger museum som fikk begge napp på støtte til privatarkivarbeid. Kystmuseene for kystkultur og gjenreisning fikk 125 000 kr. til prosjektet «Fiskeriarkiver i Gamvik kommune» , mens Varanger museum ble tildelt 300 000 kr. til prosjektet «Privatarkivarbeid ved Varanger Museum».  Dette betyr blant annet at viktige arkiver etter hjørnesteinsbedrifter som oppbevares ved museer nå skal sikres og tilgjengeliggjøres.

Se hvem som har fått støtte: Utviklingsmidler 2017_tildelinger

Arkivet etter hjørnesteinsbedriften Feddersen og Nissen ved Gamvik museum skal nå tilgjengeliggjøres med Riskarkivarens utviklingsmidler. Foto: Hannele Fors

85 søknader gjaldt privatarkivformål, både samarbeidstiltak på landsplan og regionale/lokale prosjekter i alle deler av landet. Det har derfor vært nødvendig å prioritere noen søknader framfor andre som på rent faglig grunnlag også er vurdert som verdifulle og støtteverdige.

Det er lagt vekt på å støtte tiltak på alle prioriterte innsatsområder og på å sikre bredden, både geografisk og faglig.

Det er verdt å merke seg den store interessen for å øke innsatsen med arkiv etter private bedrifter og ulike organisasjoner. Søknadsmassen viser også tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv.

Les mer https://www.arkivverket.no/nyheter/riksarkivarens-fordeling-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-til-arkiv

Kystmuseenes avdeling i Gamvik. Foto: Hannele Fors