Oppmåling av Zahl

Arkivnavn Oppmåling av Zahl
Arkivskaper Oppmåling av Zahl
Arkivref (id) FMFB/PA/1187
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Oppmålingsprotokoll, nærmest notatbok (innføringer er gjort med blyant)
Tidsperiode 1960
Type virksomhet
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord