Vest-Finnmark fisker- og småbrukerlag

Arkivmateriale etter Vest-Finnmark fisker- og småbrukerlag oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Vest-Finnmark fisker- og småbrukerlag
Arkivskaper Vest-Finnmark fisker- og småbrukerlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1914 – 1933
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / fiskeri og landbruk
Sted /område Vest-Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)