Jakobselv fiskersamvirkelag

Jakobselv fiskersamvirkelag ble stiftet 1.1. 1945 og avviklet i 1995. Anleggene ble solgt i to enheter: til Oddvar Pedersen og Jens og Leena Pedersen.

Arkivnavn Jakobselv fiskersamvirkelag
Arkivskaper Jakobselv fiskersamvirkelag
Arkivref (id) FMFB/A/1193
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, medlemsprotokoll, journaler, årsberetninger og -regnskap, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1945-2005
Type virksomhet
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0.6 hm
Arkivliste Ferdig arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)