Tana idrettsforening

Arkivnavn Tana idrettsforening
Arkivskaper Tana idrettsforening
Arkivref (id) DEMARK-0024
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype To møteprotokoller

 

Tidsperiode 1947 – 1971
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad grovsortert
Omfang
Arkivliste Arkivkatalog-Tana idrettsforening
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord