Tana idrettsforening

Arkivnavn Tana idrettsforening
Arkivskaper Tana idrettsforening
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype To møteprotokoller

 

Tidsperiode 1947 – 1971
Type virksomhet  
Sted / område  
Språk  
Ordningsgrad grovsortert
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord