Nedre Tana arbeidslag

Arkivnavn Nedre Tana arbeidslag
Arkivskaper Nedre Tana arbeidslag
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll

 

Tidsperiode 1986-1999
Type virksomhet
Sted / område Tana
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord