Porsanger Maskinlag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Porsanger Maskinlag
Arkivskaper Porsanger Maskinlag
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1954 – 1967
Type   virksomhet Interesseorganisasjoner / lag / næringsliv
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)