Kjøllefjord Kystlag

Arkivet eies av stiftelsen Foldal, Kjøllefjord.

Arkivnavn Kjøllefjord Kystlag
Arkivskaper Kjøllefjord Kystlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoller
Tidsperiode 1993 – 2009
Type virksomhet Faglige organisasjoner i fiskeri
Sted / område Kjøllefjord / Nordkyn
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Stiftelsen Foldal, Kjøllefjord
Kontaktopplysninger http://www.foldal.net/index.php?p=8-8-7
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord