Finnmarkskontorets presse- og opplysningsarkiv

Finnmarkskontorets presse- og opplysningsarkiv, samt fotografier, lysbilder og negativer fra Nord-Troms og Finnmark ble sendt til Finnmark fylkesbibliotek i forbindelse med Finnmarkssekretariatets avvikling september 1952 (se Brev fra Boligdirektoratet ved Odvar Hedlund).

Arkivnavn Finnmarkskontorets presse- og opplysningsarkiv
Arkivskaper Finnmarkskontoret
Arkivref (id) FMFB A/1198
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se arkivkatalog A-0198 Finnmarkskontorets presse- og opplysningsarkiv 1945-1948
Tidsperiode 1945-1948
Type virksomhet Gjenreisningsarkiv
Sted / område Finnmark
Språk norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 2,3 hyllemeter
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Brev fra Boligdirektoratet 1952 ang. Finnmarksakontorets pressearkiv