Bjørnevatn ungdomskorps

Arkivnavn Bjørnevatn ungdomskorps
Arkivskaper Bjørnevatn ungdomskorps
Arkivref (id) A3/2017
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Styreprotokoller, oppmøteprotokoller, regnskapsprotokoller, kontigentprotokoll, medlemsprotokoller, korrespondanse, regnskap,

Regnskapsbilag, bilder

 

Tidsperiode 1950-2012
Type virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0, 6 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/om-varanger-museum/avdelinger/sor-varanger-museum/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Plassering: GLM Arkivet G.1.5

 

Stikkord