Kildemateriale til “Du ber om mit fotografi”

Arkivnavn Kildemateriale til “Du ber om mit fotografi”
Arkivskaper Kildemateriale til “Du ber om mit fotografi” av Orkana forlag
Arkivref (id) A2/2017
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Kildemateriale til boka «Ellisif Wessel – DU ber om mit fotografi»
Tidsperiode  
Type virksomhet  
Sted / område Sør-Varanger
Språk  
Ordningsgrad nei
Omfang 0, 3 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/om-varanger-museum/avdelinger/sor-varanger-museum/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Plassering: GLM Arkivet G.1.3
Stikkord