Sør-Varanger Handel og Kontor

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø. 

Arkivnavn Sør-Varanger Handel og Kontor
Arkivskaper Sør-Varanger Handel og Kontor
Arkivref. (id) SATØ/P-0287
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Faglige organisasjoner  i handel
Sted / område Sør- Varanger
Språk  –
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord