Merkantilgruppa

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Merkantilgruppa
Arkivskaper Merkantilgruppa
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1997 – 1999
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / næringliv / handel
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord