«Noaidens arv – Johan Martin Kaaven» var Arkivdagens tema i Karasjok

RidduDuoattarMuseat, Samisk Arkiv og IKA Finnmark IKS arrangerte Arkivdagen 2008  med åpent arrangement i Karasjok onsdag kveld 7. november under Kulturmarknaden. Temaet var «Noaidens arv – Johan Martin Kaaven». Publikum kom til stede i god tid forveien. Nesten halv time før start var foajeen fylt med en 60talls tilhørere nysgjerrige på hvem Johan Martin Kaaven var.

Arkivdagens arrangement i Karasjok lokket mange.

De samiske samlinger hadde lånt Porsanger museums utstilling om den kjente noaiden. I tillegg var «šielat» – samiske amuletter – hentet frem fra museet depot og stilt ut.

Publikum møte opp i god tid forveien for å studere utstillingen.

IKA Finnmark IKS stilt ut 150 år gamle originalprotokoller, samt kopier av annet aktuelt arkivmateriale fra Karasjok.

Gunnhild Engstad, arkivleder ved IKA Finnmark IKS viser stolt de utstilte 150 år gamle originalprotokoller.

Foredragene ble startet av Arnhild Kåven, representant for etterkommerne, som fortalte om bakgrunnen for jubileet 100 år etter Johan Martin Kaavens død.KA Finnmark IKS holdt foredrag om spor av Johan Kaavens liv i arkivdokumenter med eksempler av dokumenter fra ulike arkiv.

Det ble holdt flere foredrag.

Jelena Porsanger fortalte om de ulike šielat utstilt.

Jelena Porsanger holdte fordrag.

Under arrangementet kunne publikum møte Samisk arkiv og Karasjok helselag på stand med informasjon om sin virksomhet.

NRK Sapmi var tilstede og laget tv-reportasje fra arrangementet.