Riksarkivarens utviklingsmidler til Finnmark

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til privatarkiv. I år har Varangerarkiver (Varanger museum) fått tildelt kr. 400 000 til videreføring av prosjektet med ordning, katalogisering og tilgjengeliggjøring av viktige og unike privatarkiver ved Varanger museum. Verdensarvsenter for bergkunst-Alta museum har fått 165 ooo kr. til digitalisering av arkivet fra Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. I tillegg har Kautokeino flyttsamelag fått 85 000 kr. til registrering og ordning av arkiv.

Inger Lene Nyttingnes, prosjektleder for Varangerarkivet og Synnøve Fotland Eikevik, konservator for Varanger museum, avd. Vardø. Foto: Varanger museum

Mange viktige arkiver etter private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner vil nå bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten.

Mer om dette kan du lese her:

https://www.arkivverket.no/nyheter/pengedryss-til-sikring-av-privatarkiver