Karasjok Landbrukslag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Karasjok Landbrukslag
Arkivskaper Karasjok Landbrukslag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 02.12.1954 – 26.02.1964
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / landbruk
Sted / område Karasjok
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord