Karasjok Bonde- og Småbrukerlag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Karasjok Bonde- og Småbrukerlag
Arkivskaper Karasjok Bonde- og Småbrukerlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode  13.02.1964 – 03.02.1972
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Karasjok
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord