Alta Landbrukslag

Arkivet oppbevares ved Alta Museum.

Arkivnavn Alta Landbrukslag
Arkivskaper Alta Landbrukslag
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebok, kassabok
Tidsperiode 1949 – 1956
Type virksomhet Faglige organisasjoner i landbruket
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord