Alta feavlslag

Arkivmateriale etter Alta feavlslag oppbevares ved Alta Museum.

 

Arkivnavn Alta feavlslag
Arkivskaper Alta feavslag   (sammen med Bygdebok-arkivet)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Gårdstambok, samt korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1947 – 1956
Type virksomhet Faglige organisasjoner i landbruket
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll, og løitt korrespondanse
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord