Kopi av Amerikabrev fra Mikkel Mathisen

Brevet er sendt til Mikkel Mathisens foreldre Johannes og Eva Karoline Mathisen på Amtmannsnes i Alta. Mikkel Mathisen emigrerte til Amerika 12. juni 1880. Senere endret han navnet sitt til Mic Madison. Aage Strifeldt avleverte kopien av brevet til Finnmark fylkesbibliotek i november 2018. Brevet er skrevet på kvensk, men transkribert og oversatt til norsk og finsk på Finnmark fylkesbibliotek. Aage Strifeldt avleverte også utdrag fra familieopplysninger.

Arkivnavn Kopi av Amerikabrev fra Mikkel Mathisen
Arkivskaper Mikkel Mathisen
Arkivref (id) FMFB A- 0203
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode 1892
Type virksomhet
Sted / område
Språk kvensk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 1 brev og utfrag fra familieopplysninger
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Mikkel Mathisen brev fra Amerika i 1892

Utdrag fra dokument Amtmannsneset 

Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/index.php/privatarkiv/privatarkiver-finnmark-fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Mikkel Mathisens brev transkribert

Mikkel Mathisens brev på finsk

Mikkel Mathisens brev transkribert