Vadsø I speidertropp

Arkivnavn Vadsø I speidertropp
Arkivskaper Vadsø I speidertropp (med Liv Inger Lande)
Arkivref. (id) FMFB/PA/1097
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoll, korrespondanse og saksdokumenter, regningsbilag, fotografier (registrert i fotoarkivet) og trykksaker
Tidsperiode 1961 – 1983
Type virksomhet Fritidsorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord