Nytt magasin er åpnet på Gjenreisningsmuseet

Torsdag 24. januar var det offisiell åpning av nytt magasin på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest. Prosjektet startet i 2013, og nå er magasinet innflyttingsklart. Tilbakeflyttingen av gjenstander og arkivalia kan starte.

Gjengen bak magasinarbeidet, fra venstre Daniela Kötter fra Gjenreisningsmuseet, Petter Næss fra prosjektavdelingen, Tove Johansen fra Gjenreisningsmuseet, Even Bech Simonsen fra SB2 og Atle Hansen fra prosjektavdelingen. Foto: Gerd Hagen, Hammerfest kommune.

Museets magasin skal gjenreises og samlingene (både gjenstander og arkivalia) har fått nye flotte kulisser hvor bevaringsforholdene er optimale for ethvert behov som en kan lese i museets hjemmeside .

Åpningen ble feiret med utstillingen “Gull eller gråstein” designet av Maria Stephansen. Publikumet ble ønsket velkommen av konstituert avdelingsleder Evelyn Johnsen, fikk høre litt om prosjektet av gjenstandskonservator Daniela Kötter og hilsen fra Direktør og museumsselskapet fra styreleder Leif Vidar Olsen. Prosjektavdelingen hos kommunen og entreprenør SB2 som har stått for utbyggingen ble takket, sammen med Gerd Hagen som har vært en viktig støttespiller for museet.

Gjenstandskonservator Daniela Kötter viser rundt på det nye magasinet. Foto: Gerd Hagen, Hammerfest kommune.

Den offisielle åpningen skjedde nede på magasinområdene. Her talte Gerd Hagen om kommunens visjoner for museumsbygget. Varaordfører Marianne Sivertsen Næss sto så for den offisielle åpningen.

Avdelingsleder Evelyn Johnsen ønsket publikum velkommen til åpningen. Utstillingen “Gull eller gråstein” var designet av museumspedagog/formidler Maria Stephansen. Foto: Gerd Hagen, Hammerfest kommune.

Festen fortsatte med omvisning i magasinene, arkivet og verkstedet og selvfølgelig var det også kake. Tilbakeflyttingen av gjenstander og arkivalia kan starte etter festen!

Varaordfører Marianne Næss sto for den offisielle åpningen og snorklippingen. Foto: Gerd Hagen.

Les mer på:

Kystmuseenes hjememside:  https://www.kystmuseene.no/nytt-magasin-er-aapnet-paa-gjenreisningsmuseet.6184730-107297.html

Ifinnmark (for abonnenter) https://www.ifinnmark.no/vest-finnmark/hammerfest/kultur/har-pusset-opp-for-over-14-millioner-kroner-innflyttingen-tar-halvannet-ar/s/5-81-928456

Hammerfestingen (for abonnenter) https://hammerfestingen.no/apnet-det-nye-magasinet/

https://hammerfestingen.no/na-starter-tilbakeflyttingen/

Nrk Finnmark https://www.nrk.no/finnmark/endelig-penger-til-a-ta-vare-pa-historia-1.13167782

Flere hammerfestninger kom til åpningen og ville se det nye, flotte magasinet. Foto: Gerd Hagen