Finnmarksarkivene markerer Verdens flyktningdag med Inger J. Bergmos flyktningearkiv

Finnmarksarkivene markerer Verdens flyktningdag den 20. juni med Inger Bergmos flyktningearkiv. Hun ønsker at arkivet kan komme til nytte når flyktningehistorien i Finnmark skal skrives.

Verdens flyktningdag er en FN dag som markeres den 20. juni. Dagen er opprettet for å få oppmerksomhet om flyktningers liv verden over.  Dagen ble først markert i 2001. Datoen ble valgt for å falle sammen med Afrikas flyktningdag.

Inger J. Bergmo var ansatt ved Åslia asylmottak og Alta flykningstjenesten i tidsrommet 1992-2014. I løpet av disse årene samlet hun inn avisartikler og tok nærmere 400 fotografier og slides fra flyktninger i ulike aktiviteter. Materialet ble benyttet blant annet i samtaler med nye flykninger, studenter og deltakere på Kvinnegruppa, samt i fritidstilbudet til barna. I disse settingene opplevde Inger J. Bergmo at materialet hadde en stor verdi. Grunnen at Inger J.Bergmo tok vare på dette arkivmaterialet var at det var viktig for henne at flyktningtjenesten fikk visualisere Altas nye borgere. Denne tanken ble  forsterket på en landskonferanse på Lillehammer arrangert av IMDI da hun så fotomontasje av  disse nye borgere.

I tillegg tok Inger J. Bergmo vare på en gjesteprotokoll fra åpningen av Åslia asylmottak i 1989 som var puttet i en eske sammen med fotografiene for makulering. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i forbindelse med prosjektet “Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper”. Inger Bergmo ønsker at arkivet kan komme til nytte når flyktningehistorien i Finnmark skal skrives.

 

Kalender fått av somalisk foreldre. Inger J. Bergmos flyktningearkiv på Finnmark fylkesbibliotek.

17. mai feiring i Alta. Foto: Inger J. Bergmos flykningearkiv på Finnmark fylkesbibliotek.

Bosniske og albanske barn på Åslia Barnebasen. Foto: Inger J. Bergmos flyktningearkiv på Finnmark fylkesbibliotek.

Fritidsaktiviter på Altafjorden. Foto: Inger J. Bergmos flyktningearkiv på Finnmark fylkesbibliotek.

 

Mer om Inger J. Bergsmos flyktningearkivet:

https://finnmarksarkivene.no/?p=3465