Et gammelt sommerminne fra feriekolonien

Et gammelt sommerminne er hentet fra Finnmark fylkesbibliotekets arkivale skattekammer. På fotografiet er Vadsø sanitetsforenings feriekoloni “Soltun” i Polmak som ble åpnet i 1930. Tomten var en etterlengtet gave fra kjøpmann Birger Pedersen. I flere år strev Sanitetsforeningen med arbeidet for å skaffe penger til selve bygningen. Feriestedet hadde en enorm betydning for mange vanskeligstilte barn og unge og slitne husmødre i Vadsø og omegn. I en av protokollene kan man lese at mange av husmødre, barn og unge reiste “blodfattige og svekket fra byen”, men kom “tykke og trivelige” tilbake.

På Fylkesbiblioteket rommer det seg titalls hyllemeter arkivstoff knyttet til sanitetsforeningene i fylket. I tillegg til Vadsø sanitetsforening finnes det protokoller, korrespondanse, saksdokumenter og fotografier knyttet til 20 ulike lokallag både fra vest og øst i fylket.

Arkivene er tilgjengelig på Arkivportalen:

https://www.arkivportalen.no/search/1?unitType=1000&repository=FMFB&text=sanitetsforening

Vadsø sanitetsforeningens feriekoloni i Skippagurra i Tana. Foto: Vadsø sanitetsforenings arkiv, Finnmark fylkesbibliotek.