Arkivdagen 2019 ved Samisk arkiv/Arkiivabeaivi Sámi arkiivvas

Fotoutstilling / Govvačájahus med foto av den franske antropologen Jean-Pierre Liégeois. Utstillingsåpning 19. november 2019 kl. 13:00 på Diehtosiida i Guovdageaidnu. Čájáhusrahpan skábmamánu 19.b. 2019 dii. 13:00 Diehtosiiddas, Guovdageainnus.

Utstillingen vil være åpen på Diehtosiida frem til 19. desember då.

Čájáhus lea rabas Diehtosiiddas gitta juovlamánu 19. b. rádjai.

Arrangementet er også en del av Bokåret  2019. Dát doalut leat oassin 2019 Girjejagi.

Velkommen/Bures boahtin!

 

FOTOUTSTILLING / GOVVAČÁJAHUS

Den franske antropologen Jean-Pierre Liégeois har levert deler av sitt fotoarkiv til Samisk arkiv – Arkivverket. Arkivet inneholder foto fra Gearretnjárga-siidaen i Finnmark. Fotoene er tatt i perioden 1968-1970 og 2017-2018, og illustrerer kunnskap om reindriften i området for femti år siden, endringer og betraktninger om fortid, nåtid og fremtid.

Sámi arkiiva -Arkivverket i samarbeid med Samisk høgskoles bibliotek og Guovdageainnu gilišillju – Kautokeino bygdetun presenterer en utstilling med Liégeois foto. Dette skjer i forbindelse med at ČálliidLágádus – Forfatternes Forlag utgir boken Sápmi 1969-2019, skrevet av Jean-Pierre Liégeois i samarbeid med Aslak Johansen Eira.

Boken er et resultatet av et møte som fant sted på slutten av 1960-tallet mellom en ung reindriftsutøver og en fransk student. Femti år senere møttes de igjen for å utveksle synspunkter på situasjonen i Sápmi.

Fránska antropologa Jean-Pierre Liégeois lea buktán oasi su govvaarkiivvas Sámi arkiivii. Sisdoallu arkiivvas leat govat Gearretnjárgga-siiddas Finnmárkkus. Dat mat leat govvejuvvon jagiid 1968-1970 ja 2017-2018. Govat govvidit boazodoallomáhtu guovllus ja árvvoštallet rievdamiid dološáiggis – dálááigái ja maiddai govvidit boahtteáiggi.

Jean-Pierre Liégeois ovttas Iskkon Máhte Ásllahin almmuheba girjji Sápmi 1969-2019, ČálliidLágádusa bokte. Girji lea boađus deaivvadeamis mii dáhpáhuvai 1960-logu loahpa geahčen, gaskkal nuorra boazosápmelačča ja fránska studeantta. Vihttalogi jagi maŋŋil deaivvadeigga fas lonohallat jurdagiid movt Sámis lea dilli.

Sámi allaskuvla, Guovdageainnu gilišillju ja Sámi arkiiva / Arkiivadoaimmahat leat dán oktavuođas ovttas buvttadan čájáhusa Liégeois govaiguin. Okta oassi govain čájehuvvot dán čájáhusas.

https://www.arkivverket.no/kalender/fotoutstilling-govvacajahus