Arkivdagen 2019 på Statsarkivet i Tromsø

Statsarkivet i Tromsø og Arkiv Troms har gleden av å invitere til Arkivdagen 2019, lørdag 9. november kl. 11:00 – 15:00. Det vil bli foredrag, omvisning og korte introduksjoner til spesielt interessante godbiter fra arkivene.

Program

Foredrag:

11.00:   Mona Steffensen, Produsent/daglig leder Originalfilm – «Bruk av arkivmateriale til utvikling av historiske filmer og TV».

12.00:   Torbjørn Andersen, Statsarkivet i Tromsø – «Krigsbarn – en arkivhistorie»

13.00:    Håkon Sørlie, Espen Mikalsen, Anders Mosling Johnsen, Ingeborg Yue Nordahl, Eva Hanne Saariniemi og Mali Marte Evjan Sørflaten, masterstudenter i historie – «Skiftekonsepter fra 1700-tallet – en ny veg til fortiden».

Velkommen!