Arkivdagen 2019 i Lakselv – “gjemt eller glemt”

Tvangsevakueringen høsten 1944. Minnemarkering i kultursalen i Lakselv 9. november kl. 18-21. IKA Finnmark IKS stiller på Mearrasiida i Indre Billefjord med kopi av arkivmateriale fra register over rasjoneringskort, bilder fra legitimasjonskort samt kopi av søknader om støtte fra de som klarte unngå deportasjonen. Til markeringen i Porsanger kultursal, tar IKA Finnmark med sin utstilling over evakuering og gjenreisning.

75 år siden Norge ble frigjort etter 2. verdenskrig av russere nesten helt øst i vårt land.
Med frigjøringen fulgte deportasjonen av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms samt destruering av all infrastruktur i landsdelen. “Den største katastrofen i norsk historie siden svartedøden” sa kong Olav. 70 år tidligere oppfordret han som kronprins fra England over eteren, befolkningen i nord :”«Adlyd ikke fiendens evakueringsordre. Stikk dere bort når tvangsevakueringa er forestående. Gjem dere på sikre steder.» Det kommer for tiden stadig nye bøker fra historikere og forskere som redefinerer Krigen i nord.

I år er arkivdagen i nord viet deportasjonen høsten 1944. Porsanger kommune har invitert de historieformidlende institusjoner til å lage felles markering. Det har resultert i et bredt program med innlegg fra de som selv opplevde den dramatiske tiden, forsvarets side, forsker fra Gjenreisningsmuseet, historikere m.fl.

http://www.ikaf.no/arkivdagen-2019-gjemt-men-ikke-glemt.6261125-22597.html?fbclid=IwAR0iFjMlcEwEiWEMRo95JK04ufecIoZc1M4Pgzv2vFTXubMcN_qPdZ5Il4