Claus skal følge opp Glemte grupper

Finnmarksarkivenes prosjekt om Glemte grupper er satt i gang igjen. Med Norsk kulturfonds støtte er det ansatt en prosjektarbeider på Finnmark fylkesbibliotek fra og med 1.2.  Han heter Claus Pettersen og kommer fra Tana og Varanger museumssiida hvor han har en delstilling som samlingsforvalter. Claus skal følge opp kontakter fra hovedprosjektet og sørger for at arkivene blir bevart.  Claus ansettes i 8 måneder og jobber i 20 % stilling.

Claus Pettersen fra Tana museum er prosjektermedarbeider i Glemte grupper-prosjektet. Foto: Evy Andersen