Skiippagurra-festivalen

Arkivnavn Skiippagurrafestivalen

 

Arkivskaper Skiippagurrafestivalen (stiftelsen Skiippagurrafestivalen)

 

Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Referater fra styremøter, saksdokumenter, budsjett/regnskap, armbånd, plakater osv.
Tidsperiode 2008-2012
Type virksomhet  
Sted / område Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad  
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum

 

Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet ble hentet fra Thorbjørn Bjørkli i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i november 2019 av Claus Pettersen

 

Stikkord