Benhard Lien

Arkivnavn Benhard Lien (handel)
Arkivskaper Benhard Lien (butikk)
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype  
Tidsperiode  
Type virksomhet Handelsvirksomhet
Sted / område Tana
Språk norsk
Ordningsgrad  
Omfang  
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted https://digitaltmuseum.no/owners/DEM
Kontaktopplysninger https://digitaltmuseum.no/owners/DEM
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet kom i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Oppfølging av glemte grupper»
Stikkord