Landbrukslaget i Austertana

Arkivnavn Landbrukslaget i Austertana
Arkivskaper Landbrukslaget i Austertana
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Landbruk
Sted / område Tana
Språk norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted https://digitaltmuseum.no/owners/DEM
Kontaktopplysninger https://digitaltmuseum.no/owners/DEM
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet ble hentet i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Oppfølging av glemte grupper»
Stikkord