Landsbrukslaget Austertana

Arkivnavn Landbrukslaget Austertana

 

Arkivskaper Landbrukslaget Austertana

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype møtebok
Tidsperiode 1919-1935

 

Type virksomhet
Sted / område Austertana, Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet ble avlevert i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i juli 2020 av Terje Ellila