Riksarkivarens utviklingsmidler til arkivene i Troms og Finnmark

Riksarkivaren har fordelt sine årlige utviklingsmidler. Tildelingen var spesielt gledelig for arkivene i Troms og Finnmark i år. Tilsammen fikk de 2,5 milioner til å sikre og tilgjengeliggjøre viktige arkiver fra fylket.

Disse prosjektene fikk midler:

  • Varanger museum IKS/ Varangerarkiver: Kvensk/norskfinsk historie i Varanger 465 000 kr.
  • Varanger museum IKS/Varangerarkiver: Arkivet etter Vardø fiskersamvirkelag 420 000 kr.
  • Troms og Finnmark fylkesbibliotek: Aarsæther-arkivet i Kjøllefjord 390 000 kr.
  • Troms og Finnmark fylkesbibliotek: Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiver i Troms og på Svalbard 400 000 kr.
  • Arkiv Troms: M.A.Kramvig og Reisen Forbrugerforening 1867-1975,  400 000 kr.

Se hele tildelingsliste her: Tildeling arkivutvikling 2020

https://www.arkivverket.no/nyheter/utviklingsmidler-2020-stotte-til-innovasjon-og-nytenking?fbclid=IwAR0RCshBo-GJUT5ajav9cKp_IS2vBq4MladhocYpC8DcaWbQUgGFcV10uc0