Skeaŋka sámi álbmogiid / Julegave fra Samisk arkiv til befolkning

Arkiivadoaimmahat fállá nuvttá digitaliseret buot arkiivvaid, mat vurkkoduvvojit sámi museain ja kulturásahusain. Dát lea skeaŋkan sámi álbmogii dan oktavuođas go Sámi arkiivvas lea 25-jagi ávvudeapmi.

https://www.nrk.no/sapmi/skea_ka-sami-albmogiid-1.15298526

Samisk arkiv fyller 25 år i 2020. Det vil Arkivverket og Samisk arkiv markere med å innføre gratis digitalisering av samisk kulturarv.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/arkivverket-innforer-gratis-digitalisering-av-samisk-kulturarv?publisherId=17847262&releaseId=17898022