Stopp dødsskyene fra Russland

“Sommeren 1990 rykket Kåre Tannvik, initiativtakeren til aksjonen “Stopp dødsskyene fra Sovjet”, inn en annonse i Sør-Varanger Avis med følgende ordlyd: “Aksjonister søkes. Er det flere som er lei av dødsskyene fra Nikel? Tror kun på direkteaksjoner! Blir du med?” Og folk ble med, og et av høydepunktene ble en regnvåt men svært oppsiktsvekkende aksjon på Treriksrøya i Pasvikdalen den 17. juni samme år. Ved midnatt lenket flere aksjonister seg sammen og gikk i ring rundt røysa”.

Arkivnavn Stopp dødsskyene fra Russland
Arkivskaper Stopp dødsskyene fra Russland
Arkivref. (id) A4/1995
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Notater, referater, fotografier fra miljøuke
Tidsperiode 1990 – 1992
Type virksomhet Folkebevegelser / aksjoner
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, tilvekst fra 2016: delvis ordnet (1 hm)
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –