Svartvik sanitetsforening

Arkievt oppbevares ved Måsøy museum.

Arkivnavn Svartvik sanitetsforening
Arkivskaper Svartvik sanitetsforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1947 – 1965
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Svartvik i Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord