Store Lerresfjord sanitetsforening

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Foreningen er stiftet 2.1. 1935 og nedlagt 10.2.2001.

Arkivnavn Store Lerresfjord sanitetsforening
Arkivskaper Store Lerresfjord sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1012
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1968 – 2001
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0012 Store Lerresfjord sanitetsforening
Digitalisering  (evt. link til dig. filer) Store Lerresfjord sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord