Store Lerresfjord sanitetsforening

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Foreningen er stiftet 2.1. 1935 og nedlagt 10.2.2001.

Arkivnavn Store Lerresfjord sanitetsforening
Arkivskaper Store Lerresfjord sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1012
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1968 – 2001
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0012 Store Lerresfjord sanitetsforening
Digitalisering  (evt. link til dig. filer) Møteprotokoll er digitalisert, men ikke publisert p.g.a. klausul.
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord