Ingebjørg Hage

Arkivet er en del av grunnlagsdokumentene til doktorgradsavhandlingen «Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark», utgitt i 1996 ved Institutt for Samfunnsvitenskap i Tromsø. Feltarbeidet med registrering av gjenreisningshus ble gjort i perioden 1988-1991 og omfattet stedene Berlevåg, Porsanger, Sørøysund, Kautokeino og Kåfjord. Arkivet består av innsamlet informasjon om hus og husstander (SEFRAK registreringer originaler og kopier), fotomateriale, tegninger og kopi og trykt materiale knyttet til gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms.

ArkivnavnIngebjørg Hage
ArkivskaperIngebjørg Hage
Arkivref (id)GMA 8/20 GMH2020-016
Reg.baseKatalog er Astaregistrert
Publ. base (evt. link til katalogen)Katalog er publisert på Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstypeArkivet er en del av grunnlagsdokumentene til doktorgradsavhandlingen «Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark», utgitt i 1996 ved Institutt for Samfunnsvitenskap i Tromsø. Feltarbeidet med registrering av gjenreisningshus ble gjort i perioden 1988-1991 og omfattet stedene Berlevåg, Porsanger, Sørøysund, Kautokeino og Kåfjord. Arkivet består av innsamlet informasjon om hus og husstander (SEFRAK registreringer originaler og kopier), fotomateriale, tegninger og kopi og trykt materiale knyttet til gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms.  
Tidsperiode1988-1991
Type virksomhet 
Sted / områdeBerlevåg, Porsanger, Sørøysund, Kautokeino og Kåfjord
Språknorsk
OrdningsgradOrdnet
Omfang2,5 hyllemeter
ArkivlisteArkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)nei
Oppbevarings- /deponeringsstedMuseene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysningerhttp://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) 
Stikkord